Budżet firmowy to zestawienie planowanych przychodów i planowanych kosztów, ujęte w czasie. Dlaczego warto jest prowadzić budżet firmowy? Dzięki budżetowi możesz realizować swoje cele biznesowe. Pracując z budżetem, masz większą kontrolę na finansami firmowymi i możesz w porę wychwycić zagrożenia dla Twojej firmy, związane np. z utratą płynności finansowej. Budżet pomoże Ci poprawić efektywność Twojej […] czytaj