Budżet firmowy to najprościej ujmując, zestawienie planowanych przychodów i kosztów firmowych oraz zysków, w określonym czasie – najczęściej w ujęciu rocznym podzielonym na miesiące i kwartały.