Spread the love

Każda firma działająca w formie spółki – spółki z o.o., spółki akcyjnej, ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Oznacza to w efekcie końcowym, że ma obowiązek sporządzać roczne sprawozdanie finansowe oraz publikować je na stronie e-krs, prowadzonej przez ministerstwo finansów.

Dla większości spółek w Polsce, okres sprawozdawczy zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. W tym przypadku mamy dwie ważne daty związane ze sprawozdaniem finansowym:

  • 30 marca kolejnego roku – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca kolejnego roku – zatwierdzenie i opublikowanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że w zasadzie po 30 czerwca powinniśmy móc poznać sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, każdej spółki. Wyłączam z tego spółki giełdowe, których sprawozdawczość finansowa regulowana jest zupełnie innymi przepisami, znacznie bardziej rygorystycznymi.

Zaglądam dosyć często na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/ i przeglądam sprawozdania finansowe różnych spółek. Jakie mi akurat wpadną do głowy. Sprawdzam np. sprawozdania spółek, których produkty kupuję, spółek odzieżowych z racji tego, że sama działałam w tej branży.

Niestety nie wszystkie spółki dotrzymują obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w terminie.

I co ja sobie myślę o takich spółkach – hmm coś tu nie gra. Jeśli np. jest to polska spółka odzieżowa, która w swoim przekazie medialnym, marketingowym mówi o transparentności, a nie publikuje sprawozdania, to myślę – ściema. Transparentność dotyczy wszystkich obszarów, również finansowego. Do tego nie publikowanie sprawozdania jest zwyczajnie nie stosowaniem się do przepisów prawa.

Spółki, które ostatnio często sprawdzam to spółki z branży odzieżowej – giełdowe i nie notowane na giełdzie. No i spółki z udziałem skarbu państwa. Tutaj z bólem patrzę na liczby, za którymi widzę wydawane pieniądze podatników. Czasem banki.

Czytanie, przeglądanie sprawozdań to ostatnio mój mały hiperfokus i takie małe hobby. Jako eks-biegły rewident (hmm nie ma odpowiednika żeńskiego dla tego zawodu) i po ponad 20 latach pracy w finansach ze sprawozdaniami finansowymi, mam umiejętność czytania sprawozdań i potrafię wyczytać z nich informacje, których większość ludzi nie widzi.

Wymyśliłam, że skoro i tak przeglądam i analizuję te sprawozdania finansowe, to będę to sobie spisywać.

Tutaj na blogu mojej strony. Dla siebie. Jak ktoś na to przypadkiem trafi i jej/jemu się to przyda lub wyda interesujące, to super.